Monthly Archive: พฤศจิกายน 2021

Apollo Go เริ่มเปิดบริการในพื้นที่ 60 ตร.กม. ของปักกิ่ง

Apollo Go บริการแท็กซี่ไร้คนขับของ Baidu มีชื่อจีนว่า Luobo Kuaipao มีแผนจะขยายให้บริการครอบคลุม 65 เมืองในจีน ภายในปี 2025 และ 100 เมือง ในปี 2030

ตอนนี้ได้เริ่มเปิดให้บริการฟรีในเขตพัฒนาเศรษฐกิจในกรุงปักกิ่ง Beijing Economic and Technological Development Zone ขนาด 60 ตารางกิโลดเมตร มีถนนยาวรวมกัน 350 กิโลเมตร มีรถให้บริการ 67 คัน