SwiftKey รองรับการ Login ด้วย Microsoft Account ได้แล้ว

สำหรับผู้ที่ใช้งาน SwiftKey ตอนนี้มีข่าวดีคือ สามารถล็อคอินและใช้งานด้วย Microsoft Account ได้แล้ว โดยข้อมูลจะทำการ Sync กันทั้งหมด หากเราไปใช้งานแอพ SwiftKey ที่เครื่องอื่นๆ ข้อมูลที่เราเคยใช้งานก็จะตามไปด้วย ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานอย่างมาก

นอกจากนี้ SwiftKey ยังเปิดให้บริการการสำรองข้อมูลขึ้นสู่ระบบออนไลน์ด้วย Cloud Server แบบฟรีๆ รวมถึงการตั้งค่าต่างๆของโปรแกรมก็จะติดตามไปด้วย ไม่ว่าเราจะใช้อุปกรณ์ไหน ก็จะได้การตั้งค่าเดิมที่เคยตั้งค่าไว้ ทำให้การใช้งานอุปกรณ์อื่นๆสะดวกมากขึ้นอีกด้วย