Uber นำรถยนต์เก็บแผนที่วิ่งในเอเชีย เริ่มสิงคโปร์เป็นที่แรก

Uber นำรถยนต์ออกวิ่งเพื่อเก็บแผนที่ของตัวเองมาแล้วหลายทวีป ล่าสุดมาถึงทวีปเอเชียแล้ว โดยจะเริ่มวิ่งเก็บแผนที่ที่ประเทศสิงคโปร์เป็นที่แรกในเอเชีย ซึ่งการเก็บแผนที่เองของ Uber ก็ด้วยเหตุผลที่ว่าแผนที่ที่ Uber ใช้อยู่ในปัจจุบัน ไม่ตอบสนองความต้องการเท่าไหร่ เพราะบางอย่างก็ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ หรือสิ่งที่จำเป็นต้องใช้ก็มีข้อมูลที่ไม่ละเอียดพอ