Tag Archive: งาน Google I/O

Google Assistant มีเสียงใหม่มาให้เลือกด้วยการเปลี่ยนสีพื้นหลัง

เดิมที Google Assistant มีเสียงให้เลือก 2 เสียงด้วยกัน แต่ล่าสุด Google เผยในงาน Google I/O ว่าจะมีเสียงใหม่เพิ่มมาอีก 6 เสียง รวมเป็น 8 เสียง การเปลี่ยนคือให้เลือกเปลี่ยนสีพื้นหลัง ซึ่งเสียงในระหว่างที่ Google Assistant พูดเสียงก็จะเปลี่ยนไปตามสีพื้นหลังที่เลือก กลายเป็นว่าสีพื้นหลังจะใช้เรียกแทนชื่อของเสียง นั่นเอง ตอนนี้ฟีเจอร์ดังกล่าวสามารถใช้งานได้สำหรับผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกา ที่ใช้งาน Google Assistant เป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น