Tag Archive: ตรวจสอบสภาพจราจรใน Google Maps เพิ่มอีก 3 จังหวัด

สามารถตรวจสอบสภาพจราจรใน Google Maps แบบ Real Time ได้เพิ่มอีก 3 จังหวัดแล้วจ้า

การเดินทางบางครั้งเราก็มีความจำเป็นต้องใช้แผนที่ในการนำทาง รวมทั้งสามารถตรวจสอบการจราจรได้ด้วย เนื่องจากหากเป็นเส้นทางที่การจราจรหนาแน่น เราก็ควรจะเลี่ยงไปยังเส้นทางที่การจราจรคล่องตัวนั่นเอง สำหรับประเทศเราก็สามารถใช้ Google Maps ตรวจสอบสภาพจราจรแบบ Real Time เพิ่มขึ้นอีก 3 จังหวัด นั่นคือ เชียงใหม่, ภูเก็ต และตรัง ซึ่งก็ล้วนเป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศนั่นเอง ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างมากที่จะต้องตรวจสอบการจราจร ก่อนเดินทางไปยังเส้นทางต่างๆของ 3 จังหวัดนี้ค่ะ