Tag Archive: โครงการ VRP (Vulnerability Reward Program)

Google ออกรายงานการให้รางวัลสำหรับผู้แจ้งช่องโหว่

โครงการ VRP (Vulnerability Reward Program) เป็นช่องทางให้ผู้ที่พบบั๊กแจ้งเข้ามาให้ Google ทราบ และรับรางวัลไป แบ่งเป็น 4 หมวด คือ Android, Chrome, Abuse และ Google Play โดย Google รายงานเกี่ยวกับการให้รางวัลในปี 2021 ว่า มีการจ่ายเงินไป 8.7 ล้านดอลลาร์ หมวด Chrome มีการจ่ายเงินรางวัลมากที่สุดรวม 3.3 ล้านดอลลาร์ จากช่องโหว่ 333 รายการ ช่องโหว่ที่ได้รางวัลสูงสุดคือ เป็นช่องโหว่ที่ทำงานเป็นลูกโซ่บน Android ได้เงินรางวัล 157,000 ดอลลาร์ ที่น่ายินดีคือนักวิจัยเลือกบริจาคเงินรางวัลให้หน่วยงานการกุศลกว่า 3 แสนดอลลาร์