Tag Archive: Amazon Go

Standard Market เปิดให้บริการในซานฟรานซิสโกแล้ว

Standard Market เปิดตัวระบบร้านค้าที่ไร้แคชเชียร์ เปิดให้บริการแล้วในซานฟรานซิสโก ลักษณะคล้ายๆกับ Amazon Go ที่จะไม่มีพนักงานคอยบริการตรงระบบจ่ายเงิน แต่จะเป็นระบบจ่ายเงินออนไลน์ทั้งหมด โดยผู้ที่ต้องการซื้อสินค้า สามารถเดินเข้าไปหยิบสินค้าตามที่ต้องการ เมื่อได้สินค้าครบแล้ว สามารถเดินออกจากร้านค้าได้ทันที ระบบจะทำการ Scan สินค้าที่นำออก และชำระเงินทางออนไลน์ พร้อมส่งใบเสร็จเข้าทางอีเมล์อีกด้วย