Tag Archive: Apple แพ้คดีสิทธิบัตร FaceTime จ่ายน้อยลงครึ่งหนึ่ง

ตัดสินคดีรอบใหม่ Apple แพ้คดีสิทธิบัตร FaceTime จ่ายน้อยลงครึ่งหนึ่ง

จากที่ Apple ถูกตัดสินแพ้คดีสิทธิบัตร FaceTime และต้องชดเชยให้กับบริษัท VirnetX จำนวน 625.6 ล้านเหรียญ ต่อมาผู้พิพากษาคดีดังกล่าวได้ให้คำตัดสินเป็นโมฆะ เนื่องจากคณะลูกขุนอาจสับสนกับข้อมูล และตัดสินโดยไม่เป็นธรรมกับ Apple ดังนั้นจึงให้มีการพิจารณาคดีใหม่

การตัดสินคดีใหม่ Apple ก็ยังแพ้ VirnetX อยู่ดี แต่ได้ชดเชยค่าเสียหายลดลงมาครึ่งหนึ่งจากเดิม เหลือเพียง 302.4 ล้านดอลลาร์