Tag Archive: Bitcoin ทำสถิติราคาสูงสุดใหม่

BTC ทำสถิติสูงสุดใหม่ ทะลุ 5,000 USD ไปแล้ว

Bitcoin ทำสถิติราคาสูงสุดใหม่ โดยพุ่งขึ้นไปถึง 5218.65USD/1BTC กันเลยทีเดียว ซึ่งใช้ระยะเวลาเพียงแค่ไม่นานเท่านั้นในการดีดตัวขึ้นไป ซึ่งดีดจาก 3,000 กว่าๆ หากใครซื้อตอนที่ BTC อยู่ที่ราคา 3,000 ดอลลาร์ ตอนนี้จะมีกำไรต่อ BTC อยู่ที่ 2,200 ดอลลาร์กันเลยทีเดียว นับว่าเป็นการลงทุนที่ผลตอบแทนสูงมากๆในระยะเวลาสั้นๆ แต่ก็ถือว่าราคามีความผันผวนสูงมาก มีความเสี่ยงต่อการลงทุนสูงเช่นกัน ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุน