Tag Archive: Facebook อัพเดตเครื่องมือระงับข่าวปลอมแล้ว

Facebook อัพเดตเครื่องมือระงับข่าวปลอมแล้ว

หลังจากที่มีการเรียกร้องให้ Facebook ทำอะไรสักอย่างกับข่าวปลอมที่แพร่หลาย ซึ่งมีปัญหามาตั้งแต่การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ และตอนนี้ Facebook ก็ได้มีการอัพเดตเครื่องมือระงับข่าวปลอม โดยผู้ใช้จะสามารถรีพอร์ทสิ่งที่คิดว่าจะเป็นข่าวปลอมได้ง่ายขึ้น โดยการกดรีพอร์ทมุมขวาบนได้ตามเดิม แต่มีเมนูเหตุผลเพิ่มขึ้นมาว่า รีพอรทเพราะสิ่งนี้เป็นข่าวปลอมโดยเฉพาะด้วย

สำหรับการตรวจสอบว่าข่าวที่กดรีพอร์ทไปนั้นเป็นข่าวปลอมจริงหรือไม่ ทาง Facebook ได้ร่วมมือกับ third party ได้แก่ Poynter ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญมาช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงของเนื้อหาข่าว และเมื่อตรวจสอบแล้วว่าเป็นข่าวปลอมจริง Facebook ก็จะทำให้เนื้อหานั้นปรากฏบนหน้าฟีดน้อยลง พร้อมกับโดนปักธงว่าเป็นข่าวปลอมให้ผู้ใช้รู้อีกด้วย