Tag Archive: FBI เตือนภัยแฮกเกอร์ในรูปแบบ CEO Fraud

FBI เตือนภัยแฮกเกอร์ในรูปแบบ CEO Fraud

การหลอกลวงในรูปแบบ CEO Fraud ที่ FBI ออกมาแจ้งเตือนนี้ เป็นการหลวงลวงที่แฮกเกอร์ใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นในปัจจุบัน จากสถิติตั้งแต่ปี 2015 พบว่าการโจมตีลักษณะนี้มีมากขึ้นถึง 270% เลยทีเดียว

วิธีการคือ แฮกเกอร์จะปลอมตัวเป็น CEO หรือผู้บริหารระดับสูงของบริษัท จากนั้นจะปลอมอีเมล์หาพนังงานที่รับผิดชอบด้านการเงิน แล้วใช้วิธีการสั่งงานที่ดูน่าเชื่อถือ โดยให้โอนเงินมาในปริมาณที่ไม่เยอะจนทำให้ผิดสังเกตนั่นเอง ดังนั้นบริษัทต่างๆควรเข้มงวดในการโอนเงินออกให้มากๆ โดยต้องมีหลายฝ่ายร่วมพิจารณาหรืออาจต้องมีผู้รับผิดชอบยืนยันคำสั่งการโอนเงินจากช่องทางอื่นร่วมด้วย