Tag Archive: Features Talking About

Facebook เตรียมเพิ่ม Features Talking About เพื่อนคุณกำลังคุยอะไรกัน

ความสามารถใหม่จากทาง Facebook นี้ก็ถือว่าเด็ดอยู่เหมือนกัน เพราะบางทีเราก็ไม่ได้ไปดูในเฟสของเพื่อนๆ ว่าเค้ากำลังคุยอะไรกัน Facebook ก็เลยจะจับเอาโพสที่เพื่อนๆของคุณคุยกันอยู่ในไว้ใน New Feed ของคุณไปเลย ทำให้รู้ว่าเพื่อนๆของคุณกำลังพูดคุยกันถึงอะไร โดยที่เราไม่ต้องเข้าไปหน้าโปรไฟล์ของเพื่อนๆเลย

อย่างไรก็ดี ความสามารถใหม่นี้ยังอยู่ในช่องของการทดสอบกับผู้ใช้งานบางกลุ่มเท่านั้น หากยังไม่ขึ้นก็ไม่ต้องสงสัยไป และหากความสามารถนี้จะปล่อยออกมาจริงๆจะมีการแจ้งจากทาง Facebook เกี่ยวกับการอัพเดตอีกครั้งในอนาคต