Tag Archive: Fujitsu Client Computing Limited

Fujitsu ประกาศแยกกิจการ PC และมือถือออกเป็นบริษัทลูก

หรือว่าข่าวลือเรื่องการรวมธุรกิจ PC ของ Toshiba, Fujitsu และ VAIO ที่ว่าประสบปัญหาการแข่งขันในตลาดโลกจะเป็นเรื่องจริงซะแล้ว เพราะล่าสุด Fujitsu ประกาศแยกกิจการ PC และมือถือออกเป็นบริษัทลูกแล้ว โดยได้มีการตั้งชื่อบริษัทของทั้งสองที่แยกไป แต่ผู้ที่ถือหุ้น 100% ก็ยังเป็น Fujitsu ซึ่งจะมีผลในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2016 ดังนี้

  • บริษัท PC ใช้ชื่อว่า Fujitsu Client Computing Limited
  • บริษัทมือถือใช้ชื่อว่า Fujitsu Connected Technologies Limited