Tag Archive: Galaxy Tab Iris มาพร้อมเทคโนโลยียืนยันตัวตนผ่านม่านตา

Samsung อินเดีย แถลงเปิดตัว Galaxy Tab Iris

Samsung อินเดีย แถลงเปิดตัว Galaxy Tab Iris ไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันพุธที่ผ่านมา ซึ่งแท็บเล็ตดังกล่าวมาพร้อมกับเทคโนโลยีการยืนยันตัวตนผ่านม่านตา โดยตัวสแกนม่านตาจะอยู่ด้านหลังของเครื่องคู่กับกล้อง และยังรองรับระบบชำระเงินของรัฐบาลอินเดีย Aadhaar ด้วย Galaxy Tab Iris พัฒนาขึ้นจากแผนกวิจัยและพัฒนาของบริษัทที่ตั้งอยู่ในอินเดีย มีเพียงรุ่นเดียวให้เลือกซื้อหา สามารถใช้ได้กับเครือข่าย 2G, 3G ราคาเปิดตัวที่ 13,499 รูปี แถม Samsung ยังบอกอีกว่าจะเปิด SDK ให้นักพัฒนาสามารถใช้คุณสมบัติสแกนม่านตาได้อีกด้วย