Tag Archive: Nintendo เตรียมยุติการผลิต Famicom Classic และ Super Famicom Classic

Nintendo เตรียมยุติการผลิต Famicom Classic และ Super Famicom Classic

Nintendo ขายเครื่องเกมเรโทร Famicom Classic (หรือ NES) ช่วงปี 2016 ตอนนั้นสินค้าขายดีจนขาดตลาด แต่ก็มีการหยุดขายในเวลาไม่ถึง 1 ปี แต่ความต้องการสินค้าก็ยังมีมากอยู่ ดังนั้น Nintendo จึงนำ Famicom และ Super Famicom (SNES) กลับมาขายอีกครั้ง แต่ตอนนี้ไม่มีการขาดตลาดแล้ว

ล่าสุดประธาน Nintendo อเมริกาให้สัมภาษณ์ว่าเตรียมยุติการผลิต Famicom Classic และ Super Famicom Classic แล้ว หากสินค้าที่มีอยู่จำหน่ายหมดก็จะไม่มีสินค้าเพิ่มแล้ว คราวนี้อาจจะเลิกขายจริง ๆ แล้วก็เป็นได้