Tag Archive: Samsung Electronics America

Samsung เตรียมอัพเดตซอฟต์แวร์ให้ Galaxy Note 7 ที่ยังเหลืออยู่ ไม่ให้ชาร์จแบตเกิน 60%

จากแถลงการณ์ของ Samsung Electronics America ว่าขณะนี้ได้เรียกคืน Galaxy Note 7 ในสหรัฐอเมริกาแล้ว 85% ซึ่งส่วนใหญ่ลูกค้าก็เลือกจะเปลี่ยนเป็นรุ่นอื่นของ Samsung แทน จะเห็นลูกค้ายังเชื่อมั่นในแบรนด์ Samsung อยู่ ดังข่าวก่อนหน้าที่ว่าปัญหา Note 7 ไม่ได้ส่งผลต่อผลประกอบการของ Samsung มากนัก

นอกจากนี้ Samsung ยังกล่าวว่า กำลังเตรียมอัพเดตซอฟต์แวร์ให้กับ Note 7 ที่เหลืออยู่ ไม่ให้ชาร์จแบตเตอรี่ได้เกิน 60% และยังมีการแสดงข้อความเตือนทุกครั้งเมื่อผู้ใช้ชาร์จแบต, รีบูตเครื่อง หรือเปิดหน้าจอของ Note 7 เพื่อแจ้งให้นำเครื่องไปคืน ฉะนั้นใครที่ยังดันทุรังใช้งานอยู่ ก็ให้รีบนำเครื่องไปคืนจะดีกว่า เพื่อความปลอดภัยของตัวเองและคนรอบข้างด้วย