Tag Archive: SEI(สถาบันวิจัยใน CMU)

เอกสารคดีเปิดเผยชัดเจน CMU ช่วย FBI แฮก Tor จริง

เรื่องนี้เป็นที่ถกเถียงกันอยู่พักหนึ่งเกี่ยวกับคดีการโดนแฮกของ Tor ซึ่งประเด็นที่ยังสรุปไม่ได้ก็คือ Tor ถูกแฮกโดยทีมงานของ CMU(Carnegie Mellon) จริงหรือไม่ แต่ตอนนี้เอกสารคดีก็ได้เปิดเผยออกมาอย่างชัดเจนแล้วว่า FBI ได้รับความช่วยเหลือจาก SEI(สถาบันวิจัยใน CMU) เพื่อค้นหาหมายเลข IP ของจำเลย นั่นจึงแปลว่า CMU ช่วย FBI แฮก Tor จริงนั่นเอง และสำหรับกรณีที่ว่าการที่ FBI เปิดเผยข้อมูลหมายเลข IP เป็นการละเมิดหรือไม่นั้น ศาลก็ได้ตัดสินแล้วว่า หมายเลข IP เป็นข้อมูลที่ต้องเปิดเผยแม้ว่าจะเชื่อมต่อเครือข่าย Tor ก็ต้องเปิดเผยหมายเลข IP ต่อโหนดอื่นๆ ดังนั้นเรื่องนี้ FBI จึงไม่มีความผิด