Tag Archive: VirnetX

ตัดสินคดีรอบใหม่ Apple แพ้คดีสิทธิบัตร FaceTime จ่ายน้อยลงครึ่งหนึ่ง

จากที่ Apple ถูกตัดสินแพ้คดีสิทธิบัตร FaceTime และต้องชดเชยให้กับบริษัท VirnetX จำนวน 625.6 ล้านเหรียญ ต่อมาผู้พิพากษาคดีดังกล่าวได้ให้คำตัดสินเป็นโมฆะ เนื่องจากคณะลูกขุนอาจสับสนกับข้อมูล และตัดสินโดยไม่เป็นธรรมกับ Apple ดังนั้นจึงให้มีการพิจารณาคดีใหม่

การตัดสินคดีใหม่ Apple ก็ยังแพ้ VirnetX อยู่ดี แต่ได้ชดเชยค่าเสียหายลดลงมาครึ่งหนึ่งจากเดิม เหลือเพียง 302.4 ล้านดอลลาร์